Įmonių katalogas, nemokama registracija Google vertėjas miestas.lt Webutation  

 

Ketvirtadienis, Rugsėjo 24d.
Valdymo centras
El. paštas:
Slaptažodis:
Verslo klientams
Privatiems klientams
Pamiršai slaptažodį
Naujienos

Kalba mane augina I–II kl.

Lietuvių kalbos mokymo priemonė I–II klasių mokiniams, besimokantiems mokyklose tautinės mažumos kalba   Plačiau »

Kalba mane augina III–IV kl.

Lietuvių kalbos mokymo priemonė III–IV klasių mokiniams, besimokantiems mokyklose tautinės mažumos kalba   Plačiau »

Kauno technikos kolegija, VšĮ

Įm. kodas: 111967869
Adresas: Tvirtovės al. 35, LT-50155, Kaunas, Lietuva
Telefonas: +370 37 30 86 20
Faksas: +370 37 33 31 20
Darbo laikas: I-V 8.00-16.45
Kategorija: Aukštosios mokyklos, Švietimas
Aprašymas:
Kauno technikos kolegijos ištakos siekia 1920 m., kai Lietuvos Respublikos Susiekimo ministerija įkūrė Aukštesniąją technikos mokyklą. Nepriklausomoje Lietuvoje tai buvo pirmoji mokykla, rengianti techninės krypties specialistus. Poreikis steigti šią mokyklą susiformavo dar 1832 m., kuomet carinės Rusijos valdžia uždarė Vilniaus universitetą ir susidarė techninės krypties specialistų rengimo niša.

Mokymo veiklą pradėjus su 3-mis pagrindinėmis išplėstinio profilio specialybėmis: statyba, mechanika ir elektrotechnika, išgyvenusi struktūrines transformacijas: aukštesnioji technikos mokykla - politechnikumas - aukštesnioji technikos mokykla – kolegija, mūsų institucija techninės krypties specialistų rengimo tradiciją tęsia jau 86-erius metus. Lietuvos ūkio šakoms šiuo metu jau yra išleista 23 865 parengti specialistai.

Tapimas kolegija, įsiliejus į aukštojo mokslo posistemę, - ypatingas tarpsnis transformacijų kontekste. Kauno technikos kolegija įsteigta 2002 m. bendru Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos ir Kauno technologijos universiteto teikimu bei LR Vyriausybės 2002-08-30 nutarimu Nr. 1376 steigti KTK reorganizavus KATM. Tai inspiravo institucijos valdymo struktūrinius pokyčius, kurie grindžiami, taikant procesinį požiūrį bei pažangos valdymo kriterijų, ir vadovaujantis LR Aukštojo mokslo įstatymu bei KTK laikinuoju statutu.

Pagrindiniai kolegijos akademiniai padaliniai yra fakultetai: Statybos ir Elektromechanikos. Siekiant užtikrinti tinkamą studijų proceso organizavimo kokybę, suformuoti: Studijų ir mokslo skyrius, Ryšių ir rinkodaros skyrius bei Suaugusiųjų studijų centras. Studijų proceso metodinis aprūpinimas, studijų programų realizavimo kokybė, jų atnaujinimas deleguota 5 katedroms: Statybos, Energetikos ir elektronikos, Autotransporto, Fundamentaliųjų bei Socialinių ir humanitarinių mokslų. Įkurtos finansų, personalo, ūkio ir kitos tarnybos, informacinių technologijų skyrius, įsteigtas mokslo taikomųjų tyrimų etatas, sukurta leidybos grupė.

Siekiant užtikrinti kolegijoje vykdomų pokyčių skaidrumą, suformuotos savivaldos struktūros: Steigiamoji taryba, Kauno technikos kolegijos Akademinė taryba, fakultetų tarybų, kaip procesų priežiūros ir reguliavimo organai. Veikia Studentų atstovybė.

Fakultetuose pagrindinis struktūrinis vienetas yra katedros, kurios realizuoja studijų programas ir atlieka mokslinius taikomuosius tyrimus. Katedroms vadovauja katedrų vedėjai.
Aukščiausiąją kolegijos akademinės savivaldos instituciją – Akademinę tarybą (AT) sudaro 17 narių. Akademinei tarybai suteikta teisė vertinti fakultetų dekanų, katedrų vedėjų bei kolegijos savivaldos institucijų metinę veiklą, aprobuoti dėstytojų atestacijos rezultatus, nagrinėti akademinius ginčus.

Kiekviename fakultete veikia fakulteto taryba, kuri sprendžia fakulteto akademinius ir vadybinius klausimus. Operatyvius klausimus sprendžia Kauno technikos kolegijos direktoratas.

Remiantis 2006 m. spalio mėn. 01 d. duomenis, Kauno technikos kolegijoje, taikant dieninių ir neakivaizdinių studijų formas, realizuojamos 7 technologijų mokslo srities: transporto, statybos, elektros ir elektronikos inžinerijos krypčių studijų programos, akcentuojant inovatyvumo, lankstumo, sąveikos su veiklos pasauliu kriterijus.

Studijuojančiųjų skaičius nuo kolegijos įsteigimo išaugo 2,8 karto.

Bazinių studijų programų pagrindu parengtos individualiųjų studijų programos, kurias baigus absolventams suteikiamas aukštojo mokslo diplomas ir inžinieriaus kvalifikacija.

Įgyvendinant LR aukštojo mokslo įstatymą ir vadovaujantis dėstytojų atestacijos ir konkurso pareigoms eiti nuostatais, 2004 m. birželio mėn. organizuota atestacija ir konkursas docento, lektoriaus, asistento pareigoms užimti. Atestacijos ir konkurso komisijos sprendimu atestuoti ir docento pareigybė suteikta 9 dėstytojams (visi atestuoti docentai turi mokslinį daktaro laipsnį), lektoriaus – 37, asistento - 23. Siekiant sistemingai plėtoti pedagoginio personalo kompetenciją, parengta ir įgyvendinama kvalifikacijos tobulinimo programa, vadovaujantis KTK pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimo nuostatais.

Tobulinant taikomųjų tyrimų veiklą, kolegijoje reglamentuota taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų planavimo, organizavimo ir vykdymo tvarka, kuri sudaro prielaidas sistemingai plėtoti taikomuosius tyrimus socialinių mokslų (edukologija, marketingas), technologijų mokslo (transporto, statybos, elektros, elektronikos kryptis) srityse.

Plėtodama tarptautinius ryšius, kolegija per pastaruosius 5 metus įsitraukė į mainų ir pilotinius Leonardo da Vinči programos projektus, SOCRATES/ERASMUS programą, Europos universitetų Chartijos narys, išaugo pedagoginio personalo, dalyvaujančio tarptautinėse mokslinėse konferencijose, seminaruose, skaičius.

Per pastaruosius penkerius metus kolegijos bendruomenė, sutelkusi intelektinį potencialą, plėsdama materialiuosius išteklius ir puoselėdama techninės inžinerinės krypties specialistų rengimo tradicijas, pasiekė ženklių kiekybinių ir kokybinių pokyčių, siekdama tapti akredituota, konkurentabili švietimo rinkoje, moderni, nuolat besimokanti ir atvira visuomenės reikmėms organizacija, tenkinanti žinių visuomenės poreikius, gebanti diegti naujoves, siekianti nuolatinio tobulėjimo ir modernizavimo, išsaugant ilgalaikes techniškos mokyklos tradicijas ir kultūrą.

Vizija -
aukštoji neuniversitetinė švietimo institucija,
rengianti techninio profilio aukštos kvalifikacijos specialistus,
atitinkančius regiono, lokalios ir globalios darbo rinkų poreikius
reglamentuojamus aukštojo mokslo kvalifikaciniuose standartuose.

Tai konkurentabili švietimo rinkoje,
moderni,
nuolat besimokanti ir atvira visuomenės reikmėms organizacija
veiklą grindžianti aukštos kokybės principais,
vykdanti mokslo taikomąją veiklą,
tenkinanti žinių ir informacinės visuomenės poreikius,
gebanti diegti naujoves, siekiant nuolatinio tobulinimo ir modernizavimo,
o taip pat išsaugant ilgalaikes mokyklos tradicijas ir kultūrą.

Misija -
vykdyti žinių visuomenės poreikius ir Europos Sąjungos standartus
atitinkančias inžinerinės krypties neuniversitetines studijas,
kurti, kaupti ir skleisti mokslo žinias ir pažangią praktinę patirtį visuomenėje,
maksimaliai prisidedant prie šalies ir regiono
ūkinės veiklos plėtros ir ūkio konkurencingumo didinimo,
pratęsiant jau tarpukario Lietuvoje susiformavusią tradiciją
būti mokykla-lydere šiame veiklos bare.

Komentarai: (0)

Komentarų nėra

Naujas komentaras:

Vardas:
Komentaras:
Saugos kodas:
Atnaujinti vaizdą
„miestas.lt“ neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. „miestas.lt“ pasilieka sau teisę šalinti jų nuomone nekorektiškus, žeminančius ar kitaip žeidžiančius komentarus.

Apie projektą Privatumo politika Reklama Kaip pirkti Kontaktai
Visos teisės saugomos © 2017 Miestas.lt