Įmonių katalogas, nemokama registracija Google vertėjas miestas.lt Webutation  

 

Sekmadienis, Liepos 12d.
Valdymo centras
El. paštas:
Slaptažodis:
Verslo klientams
Privatiems klientams
Pamiršai slaptažodį
Naujienos

Gyvulininkystei – žalia šviesa

Žemės ūkio ministro prof. Vigilijaus Juknos vadovaujama Žemės ūkio ministerija aktyviai siekia stiprinti perspektyviausias gamybos pozicijas, prioritetą skirdama konkurencingo gyvulininkystės sektoriaus plėtrai. Atsakydamas į žemdirbiams ir maisto produktų gamintojams labiausiai rūpimus klausimus, ministras perduoda ir svarbiausias  žinias iš Europos Tarybos, kurios pirmininkavimo vairą Lietuva perima.

Vyriausybės programoje deklaruojama parama gyvulininkystei. Baigiasi šios Vyriausybės pirmasis politinis sezonas. Ką pavyko per pusmetį nuveikti, kad būtų padėtas tikrasis pagrindas gyvulininkystės skatinimui?

Siekiant įgyvendinti 16-osios Vyriausybės programą, Pradėti esminiai pertvarkymai gyvulininkystės sektoriuje. Visų pirma turiu paminėti, jog mano įsakymu (2013 m. balandžio 11 d.  Nr. 3D-267) sudaryta darbo grupė Nacionalinės gyvulininkystės sektoriaus plėtros 2014–2020 m. programai parengti. Darbo grupę sudaro mokslo ir švietimo įstaigų atstovai, ūkinių gyvūnų augintojų asociacijų atstovai, Žemės ūkio rūmų ir Žemės ūkio ministerijos atstovai. Programos strateginis tikslas – suformuoti į vidaus ir užsienio rinką orientuoto konkurencingo gyvulininkystės sektoriaus plėtros, nedarant žalos ateities kartoms, užtikrinančios gyvulių augintojams pajamas, o vartotojams kokybišką produktą, prielaidas ilgalaikėje šalies žemės ūkio perspektyvoje. Šiuo metu programos projektas jau svarstomas. Darbo grupė programos projektą turi parengti iki spalio 1 d.

Norėdami pagerinti padėtį gyvulininkystėje, perskirstėme Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos lėšas. Gyvulininkystės investiciniams projektams dar šiuo finansiniu laikotarpiu papildomai turi būti skirta 60 mln. Lt. Iš šių lėšų būtų finansuojamos tik gyvulininkystės veiklą vykdančių ūkio subjektų paramos paraiškos.  Manau, jog šiam lėšų perskirstymui pritars ir Europos Komisija. Gyvulininkystės šaka išliks prioritetinė ir ateinančiuoju 2014–2020 m. laikotarpiu.

Tarpžinybinė darbo grupė parengė siūlymus dėl nedidelių gyvulininkystės pastatų (fermos, kuriose laikoma iki 300 sutartinių gyvulių) statybos procedūrų supaprastinimo, į daugumą kurių atsižvelgta, rengiant Teritorijų planavimo ir kitus įstatymų projektus. Džiaugiuosi, kad Seimas suprato ir priėmė mūsų pasiūlymus. Tai didelis darbas, kurį padarėme per pusmetį.

Kokių veiksmų imasi Jūsų vadovaujama ministerija didindama karvių bandą Lietuvoje? Juk ši sumažėjo nuo 850 tūkst. melžiamų karvių  1991 m. iki 316 tūkst. dabar.

Nors ūkių, laikančių karves, skaičius ir karvių skaičius mažėjo, dėka augančio karvių produktyvumo, ūkių stambėjimo, pieno gamyba ir supirkimas šalyje augo. Išimtis buvo 2009-ieji – pieno krizės metai. Tačiau nuo 2010 m. vėl stebimas pieno gamybos augimas.

Nagrinėjant pieno gamybos tendencijas ES mastu, pieno gamybos augimas daugiau stebimas naujosiose ES šalyse, o daugumoje senųjų – išlieka stabili gamyba, o kai kur netgi mažėja.

Gegužės mėnesį inicijavau situacijos pieno sektoriuje aptarimą su didžiausiais pieno perdirbėjais. Susitikime, kuriame dalyvavo ir Žemės ūkio rūmų atstovas, akcentuota, jog Lietuvoje pieno ūkis – viena svarbiausių žemės ūkio šakų. Pieno gamyba sudaro apie penktadalį visos žemės ūkio produkcijos. Tačiau realybė tokia, kad šiuo metu gyvulininkystė patiria didelį nuosmukį – per 2008-2012 m. karvių skaičius sumažėjo 20 proc., o ūkių, laikančių karves skaičius – bemaž 41 proc. Susitikime pieno perdirbėjai pažadėjo nemažinti pieno supirkimo kainų. Kai kurie jas net pakėlė.

Pieno supirkimo ir pieno produktų mažmeninės kainos priklauso nuo vidaus rinkos sąlygų, tiek nuo pasaulinės rinkos tendencijų, nes Lietuva daugiau kaip 50 proc. supirkto pieno įvairių produktų pavidalu eksportuoja į kitas šalis.

Kalbant apie pieno supirkimo kainų dydį ateityje, tikimės, kad šalies ūkininkai pasinaudos vadinamuoju pieno paketu ir šitaip sustiprins savo derybines galias siekiant palankesnių pieno supirkimo sąlygų, taip pat ir dėl supirkimo kainų.

Lietuvoje 97 proc. natūralaus pieno yra superkama be nuoskaitų, o tik 3 proc. su nuoskaitomis. Tai leidžia teigti, jog beveik visas iš pieno gamintojų superkamas pienas yra tikrai kokybiškas ir atitinka visus pieno kokybei nustatytus ES reikalavimus. Tad pieno perdirbėjai turi tik džiaugtis, palaikyti ir bendradarbiauti su pieno gamintojais. Beje, iš šio kokybiško pieno gaminami Lietuviškas varškės sūris, Žemaitiškas kastinys, sūris „Liliputas“, kurių paraiškos, dėl įtraukimo į ES Saugomų geografinių nuorodų bei dėl įtraukimo į ES garantuoto tradicinio gaminio registro nuorodų registrus, šiuo metu jau yra pateiktos ir nagrinėjamos ES lygiu.

Pienininkystės verslas yra vienas tinkamiausių išlaikyti ūkininkaujančias šeimas. Lietuva turi dideles potencialias galimybes plėsti pieno gamybą. Mūsų šalyje yra palankios sąlygos žolinių pašarų auginimui, visoje Lietuvoje išplėtota gera gamybinė infrastruktūra pienininkystės plėtrai. Siekiama skatinti jaunųjų ūkininkų kūrimąsi, jų stiprėjimą suteikiant galimybę pasinaudoti kaimo plėtros investicinės paramos priemonėmis, modernizuoti ūkius, tuo pačiu skatinant jaunimą pasilikti kaime, vystyti esamus ir kurti naujus pieno ūkius bei išlaikyti pienininkystę kaip prioritetinę ir strateginę Lietuvos ūkio šaką.

Ar Kauno Laisvosios ekonominės zonos teritorijoje tikrai pavyks pastatyti naują pieno perdirbimo įmonę?

Paramos sutartis pasirašyta 2010 m. spalio 1 d. Projekto vertė 85 mln. Lt, iš jų ES parama sudaro 50,8 mln. Lt. Įmonė turi būti pastatyta  2015 m. balandžio mėn. Pradžioje numatyta perdirbti per 235 000 tonų natūralaus pieno per metus arba 650 tonų natūralaus pieno per dieną. Naujojoje kooperatinėje pieno perdirbimo įmonėje bus gaminami naujos kartos pieno produktai: pieno baltymų ir pieno išrūgų baltymų koncentratai sausame pavidale (milteliai).

Seimo Kaimo reikalų komitete, kartu su Žemės ūkio ministerija ir ŽŪK „Pienas LT“ valdybos pirmininku svarstėme projekto įgyvendinimo darbų grafiką. Kas padaryta per pastarąjį pusmetį? Kauno rajono savivaldybės taryba patvirtino sklypo, kuriame turi stovėti įmonė, detalųjį planą; surinkta 25 mln. litų nuosavų lėšų projekto finansavimui; gauta Kauno rajono Aplinkos apsaugos departamento poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvada; atlikti pieno perdirbimo gamyklos paruošiamieji darbai ir jau realiai pradėtos statybos. „Pienas Lt“ Nacionalinei mokėjimo agentūrai jau pateikė ir pirmąjį prašymą dėl atliktų darbų apmokėjimo. Pasitarime Kaimo reikalų komitete konstatavome, kad darbai vyksta pagal sudarytą grafiką ir naują įmonę turime atidaryti 2015 m.

Pastaruoju metu Jūs gal daugiau laiko būnate ne Lietuvoje. Kokias naujienas mūsų žemdirbiams parvežate iš kitų šalių?

Lietuvos žemdirbiams ir maisto produktų gamintojams labai svarbu, kad mums duris atidarytų kuo daugiau pasaulio rinkų ir nebūtume taip labai priklausomi nuo Rusijos rinkos. Ministerija tęsia pradėtus darbus dėl leidimų mėsos eksportui į JAV ir Kiniją. Birželio mėnesį susitikime su JAV Žemės ūkio departamento vadovais, su JAV Kongreso Žemės ūkio komiteto atstovais buvo aptartas leidimų eksportui į JAV gavimo paspartinimo klausimas. Su Kinijos Generalinės kokybės ir karantino inspekcijos administracija derinami klausimynai dėl leidimų gavimo eksportuoti mėsos produktus į Kiniją.

Tačiau svarbiausios žinios žemdirbiams vežamos iš Europos Tarybos, kurios pirmininkavimo vairą Lietuva perima. Lietuva nuo pat derybų dėl Daugiametės finansinės 2014-2020 m. programos pradžios siekė, kad jau nuo 2014 m. mūsų šalies žemdirbiai gautų išmokas, kaip galima artimesnes ES tiesioginių išmokų vidurkiui. Po ilgų ir sudėtingų derybų, aktyviai dalyvaujant ir Žemės ūkio ministerijos atsakingiems pareigūnams, Lietuvai pavyko išsiderėti didesnes tiesiogines išmokas, nei jos buvo pirminiame Europos Komisijos pasiūlyme. Gaila, kad ne taip kaip norėjosi, bet vis tiek daugiau. 2013 m. vasario mėn. Vadovų Taryba pateikė savo išvadas dėl Daugiametės finansinės programos, kuriose numatyta, kad tiesioginių išmokų dydis 2019 m. Lietuvos ūkininkams sieks 196 EUR/ha.

Taip pat derybose pavyko pasiekti, kad Lietuvos žemdirbiams žinomos, suprantamos ir paprastos administravimo požiūriu vienkartinės išmokos už plotus schemos taikymo naujosiose ES šalyse galimybė būtų pratęsta ir naujuoju 2014-2020 m. laikotarpiu, o susietajai paramai būtų galima skirti iki 12 proc. lėšų. Derėdamiesi Briuselyje dėl naujojo finansinio laikotarpio, siekiame, kad jis būtų kuo lankstesnis ir palankesnis gyvulininkystės sektoriui.

Žemės ūkio ministerijos informacija

tel. (8 5) 2391 014

Komentarai: (0)

Komentarų nėra

Naujas komentaras:

Vardas:
Komentaras:
Saugos kodas:
Atnaujinti vaizdą
„miestas.lt“ neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. „miestas.lt“ pasilieka sau teisę šalinti jų nuomone nekorektiškus, žeminančius ar kitaip žeidžiančius komentarus.

Gamyba - naujienos

2016-05-17

Ekologiškų produktų auginimas ir gamyba

- palaikomas ir stiprinamas dirvožemio gyvybingumas ir natūralus dirvožemio derlingumas, dirvožemio stabilumas ir dirvožemio biologinė įvairovė, vykdoma dirvožemio tankinimo ir dirvožemio erozijos prevencija bei kovojama su jais ir užtikrinama augalų mityba visų pirma per dirvožemio ekosistemą;   Plačiau »

2016-03-03

10 dalykų, kuriuos svarbu žinoti kiaulių savininkui

Ką turėtų žinoti ūkininkai, auginantys kiaules, kad išvengtų afrikinio kiaulių maro (AKM) ir nepatirtų finansinių nuostolių?   Plačiau »

2015-06-25

Įspėjimas saldumynų gamintojams – jų gaminiai gali būti nesaugūs

Konditerijos gaminių ­– šokoladinių saldainių, kepinių gamintojai turėtų keisti gamybos technologijas ir naudoti aukštesnės kokybės žaliavas. Tokias išvadas paskelbė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai, ištyrę 24 skirtingų maisto produktų sudėtį. Tyrimo metu buvo siekiama nustatyti, kiek šiuose produktuose yra sveikatai nepalankių riebalų – riebalų rūgščių trans izomerų.   Plačiau »

2014-10-20

Šiaulių konditerijos įmonė „Beržynėlis“ negalės gaminti

Šiaulių įmonei „Beržynėlis“ (Gegužių g. 45A, Šiauliai) laikinai uždrausta gaminti konditerijos ir pyrago gaminius. Tokį sprendimą priėmė Šiaulių Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT), kai inspektoriai įmonėje užfiksavo daug grubių higienos pažeidimų.   Plačiau »

2014-06-04

Konkursas ,,Pažangiausias ekologinis ūkis” ruošiasi išplaukti į tarptautinius vandenis

Konkurso „Pažangiausias ekologinis ūkis“ idėja – įvertinti šalies ekologinius ūkius bei įmones prieš septynerius metus kilo Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) kartu su Lietuvos ekologinės žemdirbystės asociacija, paramos fondu „Tatulos programa“ ir sertifikavimo institucija VšĮ „Ekoagros“. Šiemet ...   Plačiau »

2014-05-21

Rąstiniai namai – geriausias pasirinkimas

Rąstiniai namai šiandien yra gana populiarūs, ir toks pasirinkimas gali būti iš tiesų puikus. Namai iš rąstų turi tikrai nemažai privalumų, ir būtent tai lemia didelę tokių namų paklausą. Nors kurį laiką jie Lietuvoje buvo kiek primiršti, tačiau šiandien, atrodytų, jie ir vėl tampa ...   Plačiau »

2013-12-09

Paskelbtas Lietuvos paviljono „EXPO 2015“ kūrybos konkursas

Gruodžio 6 d. paskelbtas atviras supaprastintas Lietuvos paviljono pasaulinėje parodoje „EXPO 2015“ Milane projekto konkursas. Du mėnesius, iki vasario 10 d. bus laukiama pasiūlymų, kaip turėtų atrodyti pastatas ar jų grupė, kur bus pristatoma šioje parodoje dalyvausianti Lietuva.   Plačiau »

2013-11-15

Dėl statomo namo Pavilnių regioniniame parke – į teismą

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI), gavusi informacijos, kad Pavilnių regioniniame parke Vilniuje vietoj senos sodybos dygsta daugiabutis, nedelsdama atliko patikrinimą.   Plačiau »

2013-11-07

Specialistai tiria bičių šeimų nykimo priežastis ir ligų paplitimą

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto specialistai kartu su šalies bitininkus vienijančia visuomenine organizacija – Lietuvos bitininkų sąjunga, nuo 2012 m. sausio 1 d. iki šių metų vasaros vykdė tyrimo dėl bičių šeimų nykimo programą, kuri buvo parengta remiantis ...   Plačiau »

2013-10-30

Dėl grubių pažeidimų sustabdyta prekiautojo šalutinių gyvūninių produktų gaminiais veikla

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad dėl grubių teisės aktų reikalavimų pažeidimų sustabdyta prekiautojo šalutinių gyvūninių produktų gaminiais UAB „Pirmagra“ veikla. Aiškinamasi dėl galimo sąmoningo informacijos, pateiktos siuntą lydinčiuose dokumentuose ir produktų ženklinimo etiketėse, klastojimo.   Plačiau »

2013-10-21

Įsibėgėja mokslo ir verslo slėnių plėtra: Vilniuje pradedamas statyti modernus medicinos mokslinių tyrimų centras

Spalio 18 dieną Vilniuje, Santariškėse, įkasta simbolinė kapsulė ir taip simboliškai pradėta Jungtinio inovatyvios medicinos centro statyba. Pažymint simbolinę centro statybų pradžią dalyvavo švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis. Jungtinis inovatyvios medicinos ...   Plačiau »

2013-10-08

Grindų lakavimas

Ar kada susimąstėte, kas kiek laiko namuose ima ryškėti remonto defektai? Daugelio teigimu, remontas yra reikalingas po dešimties metų, tačiau jei buvo naudojamos kokybiškos medžiagos, šį laikotarpį galima dar labiau prailginti. Namuose praleidžiamai labai daug laiko, tad nenuostabu, jog aplinka pamažu nusidėvi. Šioje vietoje grindims tenka pats ...   Plačiau »

2013-09-25

Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojams atsiveria naujos rinkos

2013 m. rugsėjo 24 – spalio 4 dienomis Lietuvoje vyks Brazilijos Federacinės Respublikos žemės ūkio, gyvulininkystės ir maisto ministerijos auditas dėl Lietuvos žuvininkystės produktų valstybinės kontrolės sistemos įvertinimo, siekiant eksportuoti lietuviškas žuvis ir jų produktus į Braziliją.   Plačiau »

2013-09-13

Tikrinant iš vartotojo gautą pranešimą, laikinai sustabdyta kepyklos veikla Širvintų rajone

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad dėl grubių technologinių ir žaliavų atsekamumo pažeidimų, tiesiogiai įtakojančių gaminamų maisto produktų saugą ir kokybę, laikinai sustabdyta ūkininko Gintaro Ruzgio duonos kepyklos (Krūnų kaimas, Musninkų sen., Širvintų r.) veikla.   Plačiau »

2013-09-09

Parama gyvulininkystės veiklai skatinti

Žemės ūkio ministro 2013 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 3D–596 patvirtintos naujos Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrosios veiklos srities (gyvulininkystės sektorius) įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2013 metų.   Plačiau »

2013-08-29

Nauji reikalavimai gyvūnų augintinių veisėjams

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena, kad nuo 2013 m. rugpjūčio 8 d. įsigaliojo nauji ,,Veterinarijos reikalavimai gyvūnų augintinių veisėjams”, kurie buvo paruošti siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo nuostatas. Pagrindinė naujovė gyvūnų augintinių (šunų, kačių, triušių, žiurkėnų ir kt.) veisėjams, užsiimantiems komerciniu gyvūnų veisimu, tai reikalavimas savo veiklą užregistruoti teritorinėse ...   Plačiau »

2013-08-22

Medaus ženklinime neturi būti vartojamas terminas ,,natūralus”

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipia šalies bitininkų, medaus pakuotojų ir prekybininkų dėmesį, kad medaus ženklinimo etiketėje negali būti vartojamas terminas „natūralus“. Tokias išvadas pateikė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, įvertinusi atitinkamą Europos Komisijos išaiškinimą.   Plačiau »

2013-08-19

Pranešta apie du naujus afrikinio kiaulių maro protrūkius Rusijoje

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad kompetentinga Rusijos institucija oficialiai išplatino informaciją apie dar du naujus afrikinio kiaulių maro atvejus. Šios ligos protrūkiai nustatyti Pskovo apskrities Usviatsko rajone ...   Plačiau »

2013-08-09

Daugiabučių renovacija – naujos galimybės statybų bendrovėms

Dėl vis didėjančio statybos darbų poreikio šiuo metu yra formuojamas naujas katalogas, kuriame iki š. m. rugpjūčio 14 d. kviečiamos registruotis visos šalies statybų bendrovės.   Plačiau »

2013-08-07

Maskvos apskrityje nustatytas naujas afrikinio kiaulių maro židinys

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad šiandien kompetentinga Rusijos institucija, oficialiai išplatino informaciją, kad Rusijoje Maskvos apskrityje, Sergijevo-Posadsko rajone, nustatytas naujas afrikinio kiaulių maro protrūkis.   Plačiau »

2013-07-22

Popierinius statybos leidimus keis elektroniniai

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) įgyvendiną Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su statybos dokumentų iš   Plačiau »

2013-07-12

Vokiečius domina atsinaujinantys energijos šaltiniai Lietuvos žemės ūkyje

Liepos 11 d. žemės ūkio viceministrė Leokadija Počikovska susitiko su Vokietijos Federalinės ūkio ir technologijų ministerijos valstybės sekretoriaus Hans-Joachim Otto vadovaujama vokiečių verslininkų delegacija.   Plačiau »

2013-07-11

Dėl grubių higienos ir gyvūnų gerovės reikalavimų pažeidimų sustabdyta skerdyklos veikla Tauragėje

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad dėl grubių biosaugos, gyvūnų ženklinimo, gerovės, sanitarijos ir higienos reikalavimų pažeidimų sustabdyta IĮ ,,Airona“ kiaulių skerdyklos ...   Plačiau »

2013-07-11

UNESCO palaimino Paupio projektą Vilniuje

Po metų pradžioje Vilniuje UNESCO organizuotos patariamosios misijos Lietuva gavo palankią oficialią Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos išvadą dėl „Architektūros parko” pirmosios dalies - buvusios „Skaiteks” ...   Plačiau »

2013-07-08

Rusijos Federacijoje plinta snukio ir nagų liga

alstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad Rusijoje plinta A tipo snukio ir nagų liga. Rusijos atsakingos institucijos pranešė apie snukio ir nagų ligos protrūkius Amūro srityje ir Krasnodaro krašte.   Plačiau »

2013-07-03

Bus apdovanoti pažangiausi šalies ekologiniai ūkiai

Idėja rinkti pažangiausius šalies ekologinius ūkius gimė 2007 m., kai Žemės ūkio ministerija kartu su Lietuvos ekologinės žemdirbystės asociacija, VšĮ „Tatulos programa“ ir sertifikavimo institucija VšĮ „Ekoagros“ surengė pirmąjį   Plačiau »

2013-07-01

Daugiabučių modernizavimo pulsas – kaip veiklaus jaunuolio

„Jeigu kas nors pamatuotų daugiabučių modernizavimo pagal naująjį modelį pulsą, tai įsitikintų, kad jis – kaip veiklaus sveiko jaunuolio. Tai drąsiai galiu teigti, nes kasdien stebime renovacijos eigą – bendraujame su ...   Plačiau »

2013-06-28

Pradedama laukinių gyvūnų vakcinacija nuo pasiutligės

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad šiandien, birželio 28 d., pradedamas laukinių gyvūnų oralinės vakcinacijos nuo pasiutligės pirmasis šių metų etapas.   Plačiau »

2013-06-27

Pasirūpinkime gyvūnais per karščius

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba rekomenduoja gyvūnų laikytojams bei vežėjams saugoti gyvūnus nuo perkaitimo ar saulės smūgio. Laikytojai, pastebėję šiems reiškiniams būdingus gyvūnų būsenos pakitimus – dažną paviršinį ...   Plačiau »

2013-06-25

Baltarusijoje, Gardino srityje nustatytas afrikinio kiaulių maro protrūkis

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad šiandien Baltarusijos vyriausiojo valstybinio veterinarijos inspektoriaus pavaduotojas A. Kucko pranešė VMVT direktoriui Jonui Miliui, kad Baltarusijoje, Gardino srityje, Ivjevsko rajone ...   Plačiau »

2013-06-24

Jaunieji ūkininkai – kaimo ateities garantas

Birželio 24 d., lankydamasis ES žemės ūkio ir žuvininkystės taryboje Liuksemburge, žemės ūkio ministras prof. Vigilijus Jukna susitiko su Europos jaunųjų ūkininkų organizacijas vienijančios asociacijos – Europos jaunųjų ūkininkų tarybo   Plačiau »

2013-06-19

Danus domina Lietuvos žemės ūkis

Birželio 18 d. žemės ūkio viceministras Mindaugas Kuklierius susitiko su Danijos Parlamento ir Danijos maisto, žemės ūkio ir žuvininkystės ministerijos atstovų delegacija.   Plačiau »

2013-06-19

Praėjusią savaitę vyko mokymai apie bitynų valstybinę veterinarinę kontrolę

Praėjusią savaitę Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro filialo Žemdirbystės instituto salėje ir bityne (Instituto al. 1, Akademijos mstl., Dotnuvos sen., Kėdainių rajone) vyko mokymai „Bitynų valstybinė veterinarinė kontrolė“, ...   Plačiau »

2013-06-18

Lietuviška mėsa domina JAV mėsos perdirbėjus

Žemės ūkio ministro prof. Vigilijaus Juknos vadovaujama delegacija susitiko su Viskonsino valstijos (JAV) žemės ūkio departamento sekretoriaus pavaduotoju Jeff Lyon ir jo komanda.   Plačiau »

2013-06-14

Siekiama palankesnių sąlygų kino gamybai

2013 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimo plenariniame posėdyje priimtas Pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio, IX1 skyriaus pavadinimo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 172, 462 straipsniais įstatymo projektas ...   Plačiau »

2013-06-13

Keisis reikalavimai statybos produktų gamintojams, importuotojams ir platintojams

Už kelių savaičių, liepos 1 d., įsigalios naujas ES teisės aktas – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, nustatantis suderintas statybos produktų rinkodaros sąlygas ir panaikinantis Statybos produktų direktyvą, todėl atitinkamai keičiam   Plačiau »

2013-06-12

Telefoninio pokalbio metu aptartos Rusijos Federacijos auditorių preliminarios ataskaitos išvados

Šią savaitę Rusijos Federacijos veterinarinės ir fitosanitarinės tarnybos vadovo pavaduotojas Jevgenijus Nepoklonovas telefoninio pokalbio metu su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriumi Jonu Miliumi aptarė preliminarius šios tar   Plačiau »

2013-06-12

Dėl grubių pažeidimų Panevėžyje laikinai savo veiklą priversta sustabdyti kepykla ir konditerijos cechas

Panevėžio valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad laikinai sustabdyta UAB „Kodus“ kepyklos ir konditerijos cecho (Klaipėdos g. 79A, Panevėžys) veikla. Sprendimas priimtas dėl grubių pažeidimų, tiesiogiai įtakojančių .   Plačiau »

2013-06-11

Gyvulių produktyvumo kontrolė – pagrindinė priemonė plėsti ir stiprinti Lietuvos pieninės galvijininkystės sektorių

Viena svarbiausių priemonių galvijų pieno ūkiui išvystyti, sutvarkyti ir racionalizuoti yra gyvulių produktyvumo kontrolė.   Plačiau »

2013-05-24

Iš Laukystos į valstybinius ežerus šiemet iškeliavo 1,2 mln. ungurių

Šiemet Žuvininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Laukystos žuvų veislyno inkubacinio cecho (Kaišiadorių r.) žuvivaisos specialistai į Lietuvos valstybinius ežerus išleido 1,2 mln. paaugintų ungurių. Tai pirmas „derlius“ po na   Plačiau »

2013-05-23

Viešosioms paslaugoms teikti regionuose – 10 mln. Lt

Ūkio ministerija kviečia teikti paraiškų pagal naują priemonę „Asistentas-4“ siekdama atnaujinti regionuose teikiamas viešąsias paslaugas verslui. Šia parama bus skatinami verslo informacijos centrai ir kiti viešieji paslaugų teikėjai   Plačiau »

2013-05-23

Kybartuose atidarytas naujas pasienio veterinarijos postas

Gegužės 21 d. Kybartuose oficialiai atidarytas naujas pasienio veterinarijos postas, pritaikytas gyvūnų siuntų patikroms. Oficiali atidarymo ceremonija, simboliškai sutapusi su pasirengimu perimti pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai vairą   Plačiau »

2013-05-17

Lietuvoje uždraudžiama verslinė žvejyba

Aplinkos ministras Valentinas Mazuronis pasirašė įsakymą, kuriuo Lietuvoje uždraudžiama verslinė žvejyba vidaus vandens telkiniuose. „Svarbiausias tokio sprendimo argumentas – mūsų šalies žuvų ištekliai. Mokslininkų išvados aiškiai   Plačiau »

2013-05-08

B. Vėsaitė: biokuro katilinėms modernizuoti ir statyti skiriame 40 mln. Lt

Ūkio ministerija kviečia Lietuvos regionų įmones plėsti biokuro katilų panaudojimą šalyje, aktyviau statyti ir modernizuoti katilines. Skelbiamu priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ kvietimu bus pa   Plačiau »

2013-05-07

Pasirašytos pirmosios pastatų renovavimo sutarys per CPO katalogą

Ignalinos rajono savivaldybės valdoma įmonė Ignalinos butų ūkis ir Ignalinos rajono savivaldybės administracija pirmieji sudarė sutartis per Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) elektroninį katalogą dėl 7 daugiabučių pastatų ir 1 vis   Plačiau »

2013-05-06

Įtariama, kad Baltarusijoje galėjo kilti afrikinio kiaulių maro protrūkis

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad atsižvelgiant į Rusijos žiniasklaidoje pasirodžiusius pranešimus, kad Baltarusijos, Baranovič rajone esančiame kiaulių komplekse „Vostočnii“ galėjo pasireikšti afrikinis kiaulių   Plačiau »

2013-05-02

Skelbiamas kvietimas finansiniams tarpininkams dėl daugiabučių renovacijos

Europos investicijų bankas (EIB) skelbia kvietimą teikti paraiškas pagal Bendros Europos paramos tvarioms investicijoms į miestų teritorijas (JESSICA) iniciatyvą, siekdamas išrinkti iki keturių finansinių tarpininkų. Jiems bus pervesta iki 100 m   Plačiau »

2013-04-23

Vokietijoje – jau trečias paukščių gripo protrūkis šiais metais

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad Vokietijoje, skirtingose Žemosios Saksonijos vietovėse nustatyti du H7N7 paukščių gripo protrūkiai. Pirmas paukščių gripo atvejis patvirtintas Banbergen-Wehdel vietovėje esančioje kala   Plačiau »

2013-04-22

DĖMESIO nuolaidos!!! Nika 310 tik 1399Lt (be irklų)

Valčių gamyboje specializuojamės jau nuo 1999 m. Ilgametė darbo patirtis leidžia klientams pasiūlyti platų valčių asortimentą. Kadangi esame gamintojai, rinkoje siūlome geriausią kainą ir kokybę. Kiekvienam atvykusiam padėsime išsirinkti v   Plačiau »

2013-04-22

Lietuvos žuvininkystės ūkių tiekiamos gyvos žuvys – saugios

Prasidedant naujam žuvų auginimo tvenkiniuose sezonui, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba įvertino, ar žuvininkystės ūkių tiekiamos gyvos žuvys yra saugios, ar jų nekamuoja ligos ir parazitai, ar naudojami tinkami pašarai ir veterinarin   Plačiau »

2013-04-19

Dėl trichineliozės kiaulių auginimo ūkiui taikomos laikinos apribojimo priemonės

  Plačiau »

2013-04-05

Antivirusinė programa ESET NOD32 Antivirus 6

ESET NOD32 Antivirus 6 - 1 metams, 2 kompiuteriams tik 99 lt   Plačiau »

2013-03-08

Valstybės kontrolė: panaudojus žemės gelmių išteklius, pažeisti jos plotai tvarkomi vangiai

alstybės kontrolė atliko auditą, kuriuo siekta įvertinti, ar žemės gelmių išteklių gavybos ir karjerais pažeistų žemės plotų sutvarkymo procesai organizuojami tinkamai, ar pakankama jų priežiūros kontrolė. „Audito rezultatai rodo, kad   Plačiau »

Apie projektą Privatumo politika Reklama Kaip pirkti Kontaktai
Visos teisės saugomos © 2017 Miestas.lt