VDAI išplatino pranešimą spaudai dėl prašymų Vilniaus miesto darželiuose pateikti pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą ir sumokėtą pajamų mokestį

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – VDAI) sulaukė nemažai gyventojų klausimų dėl prašymų Vilniaus miesto darželiuose pateikti pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą ir išskaičiuotą bei sumokėtą pajamų mokestį. To prašoma atsižvelgiant į Vilniaus miesto savivaldybės mero pasitarimo protokolą Nr. 28-300. VDAI nuomone, šis pasitarimo protokolas nėra tinkamas teisinis pagrindas duomenų apie pajamų mokestį rinkimui.

Vilniaus miesto savivaldybė siekia išsiaiškinti, kurie darželinukų tėveliai, deklaravę gyvenamąją vietą Vilniuje, realiai čia gyvena ir moka mokesčius, todėl darželių paprašyta surinkti pažymas apie tai, kuriai savivaldybei sumokėti mokesčiai. Darželių vadovai tėvų prašo pateikti pajamų deklaracijos formą FR0573, kurioje nurodyta, kiek asmuo sumokėjo pajamų mokesčio. Inspekcijos nuomone, tai yra perteklinė informacija, kurios rinkti darželiai neturi teisės.

Duomenys apie darželį lankančių vaikų tėvų išskaičiuotą bei sumokėtą pajamų mokestį laikomi asmens duomenimis, todėl yra teikiami Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) nustatyta tvarka. Asmens duomenų teikimas laikomas teisėtu tik tuo atveju, jeigu asmens duomenys tvarkomi esant iš anksto apibrėžtam ir teisėtam asmens duomenų tvarkymo tikslui, tik tokios apimties, kurios reikia šiam tikslui pasiekti, ir tik esant nors vienam iš teisėto tvarkymo kriterijų.

Aptariamu atveju, informaciją apie darželinukų tėvelių deklaruotą gyvenamąją vietą miesto savivaldybė gali gauti iš Gyventojų registro tarnybos, o rinkti duomenis apie sumokėtus mokesčius neturi teisėto tikslo ir teisinio pagrindo. Taip pat informacijos apie mokesčių mokėtoją slaptumas privalo būti užtikrinamas pagal Mokesčių administravimo įstatymą (Žin., 2004, Nr. 63-2243). Atsižvelgiant į tai, VDAI rekomenduoja darželį lankančių vaikų tėveliams prašomų asmens duomenų neteikti.

Savivaldybė atsiprašė ir konfidencialios informacijos neberinks

Vilniaus miesto savivaldybė atsiprašė darželinukų tėvelių dėl prašymo pateikti savivaldybei informaciją apie Gyventojų pajamų mokestį ir šios informacijos neberinks. Vilniaus mero pavedimu savivaldybėje šiuo metu atliekamas tarnybinis patikrinimas, siekiant nustatyti, kuris iš specialistų paskleidė klaidingą informaciją su prašymu pateikti konfidencialią informaciją.